31 Aralık 2016 Cumartesi

Mutlu Yıllar

Mutlu Yıllar

19 Ekim 2015 Pazartesi

RÜYADA KABAHAT İŞLEDİĞİNİ GÖRMEK

Rüyada kabahat işlediğinin görülmesi hayra yorulmaz, kötü bir haberin işaretidir. Rüyada kabahat işlemek kötüye yorulur. Bu kötü bir haber alacağınızın işaretidir. Ka­bahatli olduğunu görerek sıkılan insana hayırlı bir teklif gelir.

18 Ekim 2015 Pazar

RÜYADA KABAK GÖRMEK

Muhterem, saygıdeğer insana, insanlara iyi dav­ranan yönetici, bilgin yahut doktora, hasta için şifa bulmaya, bir iyiliği başa kakmaya, birini azarlamaya; kabak yemek ber­rak zihne, pırıltılı zekaya; pişmiş kabak yemek insanın yitirdi­ği mutluluğunun, itibarının, dini ve maddi dirliğinin geri gel­mesine; tarladan kabak toplamak sıhhat ve iyi geçime, bazen kedere, sıkıntılı hayata; çiy kabak yemek tartışmaya, tatsız bir duruma; sukabağı faydalı bir adama, güzel ve asil yaratılışlı kadına işarettir. Bu rüyayı gören kimse, kadri, şanı yüksek ve halka hizmet eden ve bilgin bir kişi olur. Yeşil kabak mal, mülk ve para olarak yorumlanır. Rüyada kabak görmek seya­hat ile yorumlanır. Sakız kabağı kara yolu ile, bal kabağı deniz olu ile yolculuk edeceksiniz demektir. Kabak, rüyada görülen pişmiş şeylerin en iyisidir.

17 Ekim 2015 Cumartesi

RÜYADA KADIN GÖRMEK

Güzel kadın bollukla geçecek seneye, devamlı ol mayan mala işarettir. Kadın zevk ve menfaate, tarla, çiftlik, bağ ve bostana, bütün dünya nimetlerine ve yönetme isteğin­den dolayı yönetici olmaya da işarettir. Eve güzel bir kadın girmesi, sevinç ve ferahlığa; genç bir kadının bir erkeğe yö­nelmesi, dünyalığının düzelmesine; buğday tenli güzel giyimli genç bir kadını görmek, her türlü hayır ve ihsana; şişman ka­dın, bolluk yılına; zayıf kadın, kıtlık yılına; yaşlı kadın, dün­yada acze düşmeye, elden giden ve insana ahreti kazandıran dünyalığa; yaşlı kadın bazen ümit kesilen şeyin gerçekleşmesi­ne; bir kadının gördüğü kendinden genç kadın, onu çekeme­yen düşmanına; bir adamın kendi hanımı yanında başka bir adam görmesi, eşinin baht açıklığına, mal ve dünyalığına; ka­dının kocasına başka bir kadın takdim etmesi, eşiyle arasında bir anlaşmazlık çıkmasına; kadının erkek elbisesi giydiğini ve bunun kendisine yakıştığını görmesi, halinin güzelliğine; ya­kışmaması halinde, meydana gelecek ciddi bir sıkıntıya; kadı­nın kendini erkek olmuş görmesi, kocasının huy ve karakterini alarak onunla iyi geçinmesine; kadının kasti olarak erkek gibi giyinmesi yahut yabancıların giyim ve kuşamlarını taklit etme­si, onların örf ve adetlerini benimsemesine, onların sevindik­leri şeylere sevinmesine ve fitneye; birden çok kadının kendi­ne doğru yönelmesi, sevenlerin kendisiyle bir oluşuna; kadın­ların yüz çevirip geri gitmeleri, sevenlerinin kendisine yüz yüz çevirmesine, yoksulluk ve çaresizliğe; kadınlar topluluğunda yahut meclisinde kendi arzusu ile oturduğunu görmek, mis­kinliğe; bir kadının kendisine bir şey verdiğini görmek, onun dünya işleriyle meşgul olduğuna işarettir. Ziynetli ve güzel ka­dın gören zengin olur. Çirkin kadın, fakir düşüleceğine işaret­tir. Genellikle iyiye yorulmaz. Rüyada kadın dedikodu, kötü haber ve yalanı da ifade eder. Hoşa gitmeyecek olay olarak tanımlanır. Güzel ve genç bir kadın mutluluktur demektir. Ka­dın genç ve güzelse sıkıntılardan sonra iyilik gelecek demektir.

RÜYADA KABADAYI GÖRMEK

İnsanları çevresinden uzaklaştıran kimseye, kabadayı gibi davrandığını görmek, yumuşak ve güleryüzlü olmayı, bazen önemsemeyerek hayır ve iyilik fırsatlarını kaçır­mayı işaret eder. Rüyasında bir kabadayı gören kişi çevresi­nin sevgisini ve itibarını kazanacak, çok zor bir uğraşta kıvanç­lı bir zafer elde edecek, aşkta karşılık görecek ve sağlığı düzele­cek demektir. Bağıran, nara atan kabadayı, önemli bir haber­le gelecek iyi bir dosttur.

16 Ekim 2015 Cuma

RÜYADA KADEH KALDIRMAK

Kadına ve hizmetçiye; dolu kadeh hamile kadı­na; kadehteki suyun dökülmesi, çocuk düşürmeye; kırılma­sı, kadının vefatına işarettir. Su veya şerbet içtiğimiz kadeh­leri rüyada görmek daha ziyade evin hanımına işarettir. Al­tın ve gümüş kadehler, sağlamlığa işarettir. Kadehten su dö­külmüş ise, kadının doğumunun olmayacağına; kırıldı ise, ve­fatına işarettir. Eğer kadeh kırılmaz da yalnız içindeki su dö­külürse, çocuğun ölüp kadının sağ kalacağını işaret eder. Elde dolu bir kadeh görülmesi, fakat bardak elden düştüğü halde su elde kalmış ise eşinin bir oğlan doğurup vefatına işarettir. Kadeh görmek hayra, evliliğe ve çocuğa yorulur. İçki dolu ka­deh hayırsız, zevk düşkünü bir çocuğu işaret eder. Su dolu ka­dehten su içmek çocuk sahibi olmak demektir. Hayırlı iş, kıs­met, evlilik ve eş olarak da yorumlanır. Rüyada kadeh sadık bir eşe de yorumlanır. Rüyada görülen altın ve gümüş kadeh­ler, cam kadehlerden daha iyiyle tabir olunur. Bazen cam ve billur kadehler gizli şeylerin meydana çıkmasına da delildir.

RÜYADA JÜRİ GÖRMEK

Rüyada jüri görmek, kısa bir süre sonra kendisinin ön sırada olacağı kalabalık bir merasime katılmak olarak yo­rumlanır.